MH

TARAS MH PÅ FILM:

Taras MH

 TARAS BEDÖMNING (fet, lila färg är hennes siffra):

1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt -morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besva. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakt-tagande. Kan hoppa och gnälla.
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt. Överdrivet engagerad i testledaren ex. hoppar, gnäller.
1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontakt-beteende.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Startar långsamt men blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c.
LEK 1
Gripande & dragkamp
Griper ej. Griper tveksamt,
släpper, håller men
drar ej emot.
Griper, drar emot men släpper och tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen,
rycker, drar emot tills testl. släpper
3a.
JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b.
JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet. Alt. springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tids-fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4.
AKTIVITET
Ouppmärk-sam, ointresserad eller inaktiv. Uppmärk-sam och lugn – står, sitter eller ligger. Uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka aktivitets-höjningar.
Är uppmärksam med ökad aktivitet/oro efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a.
AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figurant. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figurant utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b.
AVST.LEK
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden. Visar enstaka hot-beteenden under mom. 1 del. Enstaka hot-beteenden under mom. 1 och 2 del. Visar flera hot-beteeenden under
mom. 1 del
Visar flera hotbeteenden,under mom. 1 och 2 del.
5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten inom tid. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till fig. med låg kropps-ställning och/eller tids-fördröjning. Går fram direkt till figurant utan hjälp.
5d.
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej.
5e.
AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Visar även intresse när denne är passiv. Uppmanar passig fig. till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undan-manöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b.
ÖVERRASKNING
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden. Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/
går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d.
ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring/undanmanöver. Liten båge, eller tempo-växling vid någon av passagerna Båge eller tempo-växling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempo-växling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse. Stannar upp. Luktar/
tittar på overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter/leker mot overallen.
Intresset minskar efter hand
Biter/leker med overallen vid två eller fler passager
7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte,
kort stopp.
Hukar sig och stannar. Gör undan-manöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet -lockar på hunden. Gå fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar mått av rädsla efter samtliga passager.
7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar/
tittar mot skramlet vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Biter i /leker med skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i /leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a.
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hot-beteende. Visar flera hot-beteenden under längre tid. Visar flera hot-beeenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Långa avbrott.
Kontroller/
handlar mot båda spökena. Korta avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avståndsreglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.
Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämna platsen. Alt. flyr.
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Går fram när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva sträckan. Går fram till fig. utan hjälp.
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med fig. Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a.
LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.
9b.
LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar på föremål. Griper tveksamt eller med framtänder. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd Avtagande kontroller under lek/
passivitet.
Därefter oberörd.
Riktar intresse mot skytten/
publik men återgår till lek/
passivitet
Avbryter lek/
passivitet. Låser sig. Återgår ej till lek/
passivitet.
Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.
GODKÄND SKOTT Ja
MENTAL STATUS Ja